Castellano | Català

ASSESSORIA TÈCNICA

Assessoria tècnica

Les instal·lacions contra incendis es regeixen per el "Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios", aquest decret especifica la manera de realitzar les instal·lacions.

La necessitat de les instal·lacions vé donada per la normativa genèrica (CTE) o bé pel "REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales", en el cas d’activitat industrial o d'emmmagatzematge.

No hem d'endescuidar-nos de la normativa específica inherent a cada activitat.