Castellano | Català

Avís legal

Propietari del lloc web:

Jemti Enginyeria
NIF: B55109045

c/ Grècia, 29
Polígon Industrial Recinte Firal
17600 - Figueres

Tel. 628 94 28 66
Fax 972 51 13 74
email: xmartinez@jemti.com

Aquest lloc web inclou continguts, textos, material publicitari, informació tècnica de productes o de qualsevol altre ordre, distintius corporatius, signes distintius, marques, dissenys gràfics, combinacions d'elements, logotips i imatges, que estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial propis d'aquesta web.

Per aquest motiu, està terminantment prohibida la reproducció total o parcial, comunicació pública, modificació, transformació, còpia, distribució, o qualsevol altra forma d'explotació i manipulació d'aquesta web, dels seus dispositius tècnics, continguts, aplicacions, codis, disseny, selecció i forma de presentació dels materials i, en general, de la informació continguda en aquesta web.

Així mateix, està prohibit descompondre, realitzar enginyeria inversiva o, en general, transmetre de qualsevol manera o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament i accés d'aquesta web i dels serveis aquí continguts, així com realitzar, respecte dels mateixos qualsevol acte d'explotació.